Witajcie ;))
Proszę was o przetłumaczenie mi tego zażalenia na angielski (written complaint). ;)Składam skargę na obsługę hotelu "Marco" z dnia 18.01.2010 roku. Powodem mojej skargi jest to, iż nie udzielono mi pomocy. Potrzebna była mi pomoc przy wjeździe na piętro wózkiem inwalidzkim. Nie było nikogo kto mógłby mi pomóc. To jedna sprawa, druga zaś to ta, że zamówiony obiad otrzymałam dopiero po godzinie. Obiad był podany nieestetycznie, a w dodatku był prawie zimny. Hotel "Marco", który tak pięknie reklamuje swoje usługi, wcale się w tym nie sprawdza. To po prostu naciąganie i oszukiwanie klientów.
W związku z tym zajściem proszę dyrekcję hotelu o wyciągnięcie konsekwencji od osób odpowiedzialnych za pracę w tym dniu. Ja zaś w ramach rekompensaty proszę o zwrot przynajmniej połowy kosztów za pobyt, który wykupiłam w Waszym hotelu.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej skargi.

Z poważaniem,
ABC

1

Odpowiedzi

2010-01-21T15:41:37+01:00
I submit the application to operate the hotel "Marco" of 18.01.2010 year. The reason for my complaint is that I have not been granted assistance. Was needed to help me at the entrance to the second floor wheelchair. There was no one who could help me. It is one thing, while the other is the one that ordered a dinner was given only after an hour. Dinner was given crappy, and in addition was almost cold. Hotel "Marco" who so beautifully advertises its services, all in that does not work. It is simply a hoax and deception of customers.
Consequently, the occurrence of the hotel director, please draw the consequences from the persons responsible for work that day. But I please, as compensation for reimbursement of at least half the cost of the stay, which took in your hotel.
Please to give favorable consideration to my complaint.

Sincerely,
ABC