Witam. Za zadanie mam napisać,opisać jakaś subkulturę np.
-the shakteboarder
-the biker
-the artist
-the computer freak
jak wyglądają co robią itp.Prosiłbym żeby to było wraz z tłumaczeniem. Poniżej umieszczę przykładowe rozwiązanie.

A.The joker
Tends to be small with skinny legs,Barrow shoulders, a head that’s too big for his body and a Sharp tongue.He’s really brught and He knowi it, but he’s lazy and dislikes homework. Jokers are talkative (they never shut up!), outgoing , and very funny. Although they seem friendly, they can be cruel to you behind your back. Thery’re very careful about their appearance because although they love laughing at others, they can’t stand it if anyone laughs at them. So they always have cool haircut , and they never wear checked shirts, knitted jumpers or striped pyjamas. They prefer a T-shirt, blue jeans and a leather jackiet.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T23:02:43+01:00
Punk-this movement formed in 70s in the USA and Great Britain. Remembers of this subculture have belligerent attitude to social reality. One of his slogan sounds 'No future!'. Punks have a specific looks. They wear often leather jackets, high military shoes. They stand out hairdo too-spiky hair. Music, punk rock is very simple. Texts of their music concern fundamental social questions.

punk-ruch punków powstał w latach 70 w USA i Wielkiej Brytanii. Członkowie tej subkultury są negatywnie nastawieni do społecznej rzeczywistości. Jedno z ich haseł brzmi "nie ma przyszłości!". Punki mają specyficzny wygląd. oni noszą często skórzane kurtki, wysokie wojskowe buty. oni wyróżniają się też fryzurą-irokezem. Muzyka, pank rock jest bardzo prosta. teksty ich muzyki dotyczną podstawowych problemów społecznych.