Odpowiedzi

2016-08-10T11:50:36+02:00

Pokój toruński kończył wielką wojnę z zakonem 1409-1411. Zawarto go w 1411 pomiędzy Polską, Litwą i Zakonem Krzyżackim. Zgodnie z postanowieniami:

- Królestwo polskie znowu miało być w posiadaniu Ziemi dobrzyńskiej

- Toruń i ziemia chełmińska pozostały w rękach Krzyżaków

- Zakon musiał zrezygnować ze Żmudzi oraz został zobowiązany do zapłacenia wykupu jeńców 6 mln groszy czeskich

- Zakon i strona polsko-litewska wyraziły zgodę na używanie szlaków wodnych i lądowych przez kupców obydwu państw.

29 4 29