Są mi potrzebne hasła do krzyżówki :)
ZAKRES : SPÓŁKI (ekonomia)

1. Element kapitału zakładowego spółki z o.o.
2. Kieruje bieżącą pracą akcyjnej, spółki z o.o. czy spółdzielni.
3. Udział w spółce w postaci niepieniężnej.
4. Podmiot, który posiada osobowość prawną ( dwa słowa).
5. Tworzone obok oddziałów przez przedsiębiorców zagranicznych
6. Jest nią każdy człowiek (dwa słowa)
7. Łączne określenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych.
8.Jedyna spółka, której działanie nie jest regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
9. Stoi na czele przedsiębiorstwa państwowego i obok organów samorządu załogi jest organem przedsiębiorstwa państwowego.
10. Umowa spółki akcyjnej.
11. Sprawują go rada nadzorcza i komisja rewizyjna.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T18:29:43+01:00
1. udział
2. zarząd
3. aport
4. osoba prawna
5. przedstawicielstwa
6. osoba fizyczna
7. spółki kapitałowe
8. cywilna
9. dyrektor
10. statut
11. nadzór

Łatwiej by było, gdyby była podana liczba liter w haśle.
1 3 1