Stęzenia procentowe:

1.zmieszano ze sobą 2 roztwory. 100g pięcioprocentowego roztworu chlorku sodu i 25g dziesięcioprocentowego roztworu tej substancji. wyznacz stężenie procentowe powstałego roztworu

2.oblicz ile wody znajduje się w 15g 10% wodnego roztworu pewnej substancji .

Jakby ktos mogl to jeszcze niech wytlumaczy;)

2

Odpowiedzi

2010-01-21T16:31:13+01:00
Witaj
stęż.końc.roztw. c = [ms1 + ms2]*100%/[mr1 + mr2]
masa subst.rozp. w I roztw. ms1 = c1*mr1/100% = 100g*5%/100% = 5g soli
-'- II roztw. ms2 = c2*mr2/100% = 25g*10%/100% = 2,5g soli
masa końc. roztworu = mr1 + mr2 = 100g + 25g = 125g
całk. masa rozp. soli ms1+ ms2 = 5g + 2,5g = 7,5g
zatem końc. stęż. c = 7,5g*100%/125g = 6%

zad.2 15g 10% roztw. zawiera 15g*10%/100% = 1,5g subst a reszta czyli woda
to 15g - 1,5g = 13,5g wody

pozdrawiam
czarnadziura
2010-01-21T18:31:21+01:00
Zad.1
Dane:
mr1=25g
Cp1= 10%
m w dodanej=100g

25 g roztworu 1 zawiera x g substancji
100g roztworu zawiera 10 g substancji

czyli

25g/100g=x/10g
x=25g*10g/100g

x=2.5g

m r2= m r1+ m w dodanej
m r2= 25g+100g
m r2= 125g

125g roztworu zawiera 2.5 g substancji
100g roztworu zawiera x g substancji

czyli
125g/100g=2.5g/x
x=100g*2.5g/125g
x=2

Odpowiedż; W 100 g roztworu znajduje się 2g substancji, czyli stężenie procentowe roztworu wynosi 2%.

Zad2.

15g roztworu stanowi 100%
x g substancji stanowui 10%

15g/x=100%/10%
x=10%*15g/100%
x=1,5g


( Jak M*ch****a nie wieto prosze się do mnie zwracać)

Pozdrawiam Anka24

Licze na naj :)