1.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)5a+10b-15c
b)12x+5xy+8x²
c)5a²+15a+20a³
d)8a³-4a²-8a+4
e) -3k-6k³-18klm
f) -0,25x-0,75y-1,5
g)5a+0,7a²+10abc
h)10x⁴+50x²-100x³
2. W wyrażeniu 4x²-20x wyłącz przed nawias:
a)x
b)4
c)4x
d)20
e)20x
f) -x
g) -4
h) -4x
i) -20
j) -20x

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:11:19+01:00
1.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a)5a+10b-15c=5(a+2b-3c)
b)12x+5xy+8x²=x(12+5y+8x)
c)5a²+15a+20a³=5a(a+3+4a)
d)8a³-4a²-8a+4=4(2a³-a²-2a+1)
e) -3k-6k³-18klm=-3k(1+2k²+6lm)
f) -0,25x-0,75y-1,5=-0,25(x+3y+6)
g)5a+0,7a²+7abc=0,7a(3,5+a+10bc)
h)10x⁴+50x²-100x³=10x²(x²+5-10x)
2. W wyrażeniu 4x²-20x wyłącz przed nawias:
a)x(4x-20)
b)4(x²-5x)
c)4x(x-5)
d)20(1/5x²-x)
e)20x(1/5x-1)
f) -x(-4x+20)
g) -4(-x²+5x)
h) -4x(-x+5)
i) -20(-1/5x²+x)
j) -20x(-1/5x+1)
2010-01-21T16:16:35+01:00
1.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 5a+10b-15c = 5(a+2b-3c)
b) 12x+5xy+8x² = x(12+5y+8x)
c) 5a²+15a+20a³ = 5a(a+3+4a²)
d) 8a³-4a²-8a+4 = 4(2a³-a²-2a+1)
e) -3k-6k³-18klm = -3k(1+2k²+6lm)
f) -0,25x-0,75y-1,5 = -0,25(x+3y+6)
g) 5a+0,7a²+10abc = 5a(1+0,14a+2bc)
h) 10x⁴+50x²-100x³ = 10x²(x²+5-10x)

2. W wyrażeniu 4x²-20x wyłącz przed nawias:
a) x(4x-20)
b) 4(x²-5x)
c) 4x(x-5)
d) 20(0,2x²-x)
e) 20x(0,2x-1)
f) -x(-4x+20)
g) -4(-1x²+5x)
h) -4x(-x+5)
i) -20(-0,2x²+x)
j) -20x(-0,2x+1)