W trójkącie ABC o polu równym 108 cm kwadratowych podstawa AB ma długość 18 cm. Równolegle do niej w odległości 4 cm poprowadzono odcinek EF o długości 12cm, który podzielił trójkąt ABC na dwie figury : czworokąt i trójkąt.Oblicz ich pola.Które z tych pól jest większe i o ile procent??

1

Odpowiedzi

2010-01-21T16:21:52+01:00
Pole trojkata₁=108=1/2*18*h
108=1/2*18*h
108=9*h /:9
h=12

Pole czworokata(trapeza)
1/2(a+b)*h=1/2(18+12)*4=1/2*30*4=15*4=60cm²

Pole trójkąta₂
108-60=48cm²

100%/48cm²=x/60cm²
x=(100%*60cm²)/48cm²=125%

Trapez jest wiekszy o 25%

12 4 12