Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:26:44+01:00
Rzym stał się republika pod koniec VI wieku p.n.e. Na czele państwa stało dwóch konsulów wybieranych przez zgromadzenie ludowe na okres jednego roku. Na nich przeszła cała władza królewska. Konsulowie kierowali bieżącą polityką państwa, dowodzili armią a także powoływali senat.
Senat składał sie z 300 a później z 600 członków, którzy swą godnośc pisatowali dożywotni.
Zgromadzenie ludowe decydowało o sprawach najważniejszych, o wojnie i pokoju, o nowych prawach.
W przypadki zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub szczególnych trudności na wnosiek senatu konsulowie powoływali dyktatora. który posiadał nieograniczoną rolę, a od jego decyzji nie było odwołania.
Sprawami sądowymi zajmowali się pretorzy , do obowiązków cenzora należał spis wolnej ludności,wycena jej majatku i ustalenie listy senatorów oraz nadzór nad obyczajami . Finansami państwa zajmował się Kwestor, a Edylowie zajmowali się dostawami żywności i organizacją igrzysk.
Ludność wolna dzieliła się na patrycjuszy i plebejuszy.
Patrycjusze to byli bogaci obywatele rzymscy , którzy posiadali pełne prawo polityczne oraz wyłączne prawo piastowania urzędów.
Plebejusze to byli rolnicy, kupcy, rzemieślnicy. Była to ludność wolna, lecz nie posiadała żadnych praw politycznych.
1 5 1