1.w składzie pociągu znajdują się cysterny, platformy i wagony towarowe. Cystern było o 4 mniej niż platform i o 8 mniej wagonów towarowych. Ile było cystern, platform a ile wagonów towarowych w składzie tego pociągu , jeżeli wszystkich wszystkich wagonów było 57?

2.Obwód równoległoboku wynosi 54cm. Oblicz boki tego równoległoboku, jeżeli wiadomo, że różnica ich długości wynosi 2,2cm.

3.Znajdź liczbę dwu cyfrową, której suma cyfr wynosi 12, a po przestawieniu cyfr w tej liczbie otrzymasz liczbę 18 większą od początkowej liczby.


Wypisz dane . Pilnie plis pomóżcie na jutro

1

Odpowiedzi

2010-01-21T16:40:13+01:00
1.wagony-x
platformy-x-8
cysterny-x-4

x+x-8+x-4=57
3x=45
x=15

wagony-15
platformy-(15-8)=7
cysterny-(15-4)=11