Stęzenia procentowe:

1.zmieszano ze sobą 2 roztwory. 100g pięcioprocentowego roztworu chlorku sodu i 25g dziesięcioprocentowego roztworu tej substancji. wyznacz stężenie procentowe powstałego roztworu

2.oblicz ile wody znajduje się w 15g 10% wodnego roztworu pewnej substancji .

Jakby ktos mogl to jeszcze niech wytlumaczy;)

1

Odpowiedzi

2010-01-21T16:25:33+01:00
1. Najpierw musimy obliczyć masy substancji (ms) w poszczególnych roztworach
Cp=ms:mr*100%
przekształcamy wzór, tak aby można było z niego obliczyć masę substancji
ms=(Cp*mr):100%

roztwór I
Cp₁=5%
mr₁=100g
ms₁=?
ms₁=(5%*100g):100%=500:100%=5g

roztwór II
Cp₂=10%
mr₂=25g
ms₂=(25g*10%):100%=2,5g

nowy roztwór (roztwór III)
mr=mr₁+mr₂
mr=100g +25g=125g
ms=ms₁+ms₂
ms=5g +2,5g=7,5g
Cp=7,5g:125g*100%=6%

2.mw=masa wody
mr(masa roztworu)
ms(masa substancji)
masa roztworu to masa rozpuszczalnika(wody) + masa substancji, więc jeśli od masy roztworu odejmiemy masę subst. to otrzymamy masę wody

mw=mr-ms
mr=15g
Cp=10%
korzystając ze wzoru z poprzedniego zad. obliczamy ms
ms=15g*10%:100%=1,5g

mw=15g-1,5g=13,5g
1 4 1