Odpowiedzi

2010-01-21T16:25:09+01:00
Nowy Jork:
18° + 74° = 92°
1° = 4min.
92 x 4 = 368min. = 6h8min
16.30 - 6h08min = 10.28
W NY będzie 10²⁸.

Sydney:
151° - 18° = 133°
133 x 4 = 532min. = 8h52min
16.30 + 8h52min = 1.22
W Sydney będzie godzina 1²².
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:54:03+01:00
NY-B
74°+18°=92°
92°×4=368
368÷60=6godz 06minut
16.30-6.06=10godz 24minuty
W Nowym Yorku jest 10.24

S-B
151°-18°=133°
133°×4=532
532÷60=8godz52minuty
16.30-8.52=7godz38minuy
W Sydney jest godzina 7.38
2 3 2