Odpowiedzi

2010-01-21T16:18:23+01:00
Wyparł się go 3 razy zanim zapiał kogut
2 3 2
2010-01-21T16:21:36+01:00
Podczas gdy Jezusa schwytano i zaprowadzono do arcykapłanów aby tam go osądzić to św, Piotr był przy tym i trzy razy się Go wyrzekła a wtedy zapiał kogut i przypomniał sobie słowa Jezusa
"Piotrze jescze za nim kogut zapieje ty sie mnie trzy razy wyprzesz"
Piotr popadł w rozpacz. Żałował tego co zrobił dlatego głosił poóżniej słowo Jezusa i umarła za niego w Rzymie
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:22:50+01:00
„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim” (Mt 16,24-28)


O innym, bardzo znanym (bo wielokroć słyszanym) przykładzie zaparcia się donoszą nam Ewangelie: Oto Apostoł Piotr, chodzący tyle lat z Jezusem nie był w stanie przyznać się do znajomości z Nim. Kiedy straż arcykapłana wprowadziła Jezusa na wewnętrzny dziedziniec jego domu, on wolał siedzieć na zewnątrz. I chociaż Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. On zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego Człowieka” (por. Mt 26,69-74)

6 3 6