1.Znajomość prawa... składu jest przydatna w obliczeniach dotyczących reakcji chemicznej
( 8 liter)
2.Określa,ile wiązań może wytworzyć atom danego pierwiastka?
( 13 liter)
3.Atom chloru łączy się z sodem tworząc regularne...... chlorku sodu o budowie jonowej
(9 liter)
4.Wzór określający rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę
( pierwszy wyraz na 4 litery a 2 na 10 liter)
5.wiązanie,w którym wspólna para elektronów przesunięta jest w stronę jednego z tworzących je atomów
( pierwszy wyraz na 7 liter , a drugi na 13 liter)
6.Cząsteczka obdarzona ładunkiem dodatnim
(6 liter)
7.elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań
(10 liter)
8.podstawowym prawem rządzącym przemianami chemicznymi jest prawo zachowania ......
(4 litery)
9.Wzór odzwierciedlający budowę cząsteczki
(pierwszy wyraz na 4 litery a drugi 12 )
10.Stanowi połączenie dwóch lub więcej liczb atomów
(10 liter)
11. Przemiana podczas której z jednego substratu otrzymuje się kilka produktów do reakcji
(8 liter)
12. Cyfra przed symbolem lub wzorem substancji w równaniu reakcji chemicznej to ...... stechiometryczny
(12 liter)
13.Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym
(3 litery)

1

Odpowiedzi

2010-01-21T16:39:29+01:00
1) STAŁOŚCI
2) WARTOŚCIOWOŚĆ
3) KRYSZTAŁY
4) WZÓR SUMARYCZNY
5) ZWIĄZEK ELEKTORUJEMNY ( nie jestem pewna)
6) PROTON
7) WALENCYJNE
8) MASY
9) WZÓR STRUKTURALNY
10) ---
11) do 8 liter ŻADNA reakcja nie pasuje.
12) INDEKS
13) JON

Pozdrawiam,
Buzzy ;-)
12 4 12