1.Stała miesięczna opłata za korzystanie z gazu ziemnego wynosi 4.24zł. 1kWh energii kosztuje 0,1843zł. Wyraź wysokość miesięcznej opłaty za energię elektryczną y jako funkcję liczby zużytych kilowatogodzin t.
2. Opisz za pomocą wzoru następujące przyporządkowanie
a) Dlugości a boku pięciokąta foremnego przyporządkujemy jego obwód L.
b) W deltoidzie jedna z przekątnych ma długość 3cm,a druga n.Długości n przyporządkowujemy pole p deltoidu.
c) Długości m boku kwadratu przyporządkowujemy jego pole p.
d) Długości a boku trójkąta równobocznego przyporządkowujemy jego wysokość h.

PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T21:17:18+01:00
Zad 1
y - opłata miesieczna
4,24 - opłata stała
t - czas
y = 0,1843 *t + 4,24
Zad. 2
a) L = 5a
a = 1/5L
b)P = 3*n/2
n = 2P/3
c)P = m²
m = √P
d) h = a√3 /2
a = 2h/√3
a= 2h√3/3
76 3 76