Odpowiedzi

2010-01-21T16:34:34+01:00
Wagabunda-określenie na turystę, który zwiedził lub zwiedza duży obszar świata,kraju;pojęcie to pochodzi, od średniowiecznych studentów (żaków) i kleryków wędrujących od miasteczka do miasteczka
goliard-w starożytnej Francji twórca poezji świeckiej: miłosnej, satyrycznej i okolicznościowej a także wędrowny
rybałt-w staropolszczyźnie określenie artystów sztuki miejskiej,najczęściej wędrownych śpiewaków, sztukmistrzów, muzykantów i aktorów
wagant (wagabunda)-jest to średniowieczny kleryk lub żak tworzący przeważnie utwory po łacinie, często nieprzyzwoite, prowokujący swoim swobodnym stylem życia
12 4 12