Odpowiedzi

2010-01-22T17:41:01+01:00
Chrześcijan skazywano na tortury, więzienie, a w najgorszym wypadku na śmierć. Uzasadniano je tym, że król i Pan jest tylko jeden (król danego państwa), że nie ma żadnego Chrystusa. Król takiego państwa rozkazywał prześladowywanie Chrześcijan, chciał być jedynym, kogo by czcili. Pragnął, żeby byli wierni tylko jemu.