Z dwóch odcinków długości x i jednego odcinka długości y można zbudować trójkąt równoramienny o obwodzie równym 16. Natomiast z dwóch odcinków y i jednego odcinka długości x można zbudować trójkąt równoramienny o obwodzie 17.Ile wynosi obwód prostokąta zbudowanego z dwóch odcinków x i dwóch odcinków y ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:30:56+01:00
2x+y=16
2y+x=17

y=-2x+16
-4x+32+x=17

y=-2x+16
-3x=-15

y=-2x+16
x=5

y=-10+16
x=5

y=6
x=5

2*5+2*6=10+12=22cm

Odpowiedź:Obwód prostokąta utworzonego z dwóch odcinków x i dwóch odcinków y wynosi 22cm
2010-01-21T16:35:51+01:00
2x + y = 16
2y + x = 17

y = 16 - 2x
2(16 - 2x) + x = 17

y = 16 - 2x
32 - 4x + x = 17

y = 16 - 2x
-3x = -15

x = 5
y = 6

obw. prostokata = 2x + 2y = 10 + 12 = 22

odp. obwód prostokąta wynosi 22 cm.