Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

3.Niech A oznacza sumę algebraiczną 3x - y Niech B oznacza x - 1 a C niech oznacza sumą -3x - y oblicz :

c) A - B - C
d) A - (B - C)

4. zapisz w jak najprostszej postaci

a) (x - 2) - (2 -x)
b) (a + b) + (2a - b) - (a - 2b)
c) (3x - y +1) - (x + y) + (y + x)
d) -(2a² - 3ab) - (2b - 3a²) + (-ab - b)


3

Odpowiedzi

2010-01-21T16:43:24+01:00
2010-01-21T16:48:59+01:00
A-b-c
(3x-y)-(x-1)-(-3x-y)=
3x-y-x+1+3x+y=5x+1

a-(b-c)
(3x-y)-((x-1)-(-3x-y))= (3x-y)-(x-1+3x+y)=3x-y-x+1-3x-y=-x-2y+1


a) (x - 2) - (2 -x)=x-2-2+x=2x-4
b) (a + b) + (2a - b) - (a - 2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c) (3x - y +1) - (x + y) + (y + x)=3x-y+1-x-y+y+x=3x+1-y
d) -(2a² - 3ab) - (2b - 3a²) + (-ab - b)=-2a^2+3ab-2b+3a^2-ab-b=a^2+2ab-3b
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:54:28+01:00
C)3x-y-x-1-(-3x)-y=5x-2y-1
d)3x-y(x-1-(-3x)-y)=3x-y-(4x-1-y)=3x-y-4x-1-y=-x-2y-1

a)(x-2)-(2-x)=x-2-2+x=-4
b)(a+b)+(2a-b)-(a-2b)=a+b+2a-b-a+2b=2a+2b
c)(3x-y+1)-(x+y)+(y+x)=3x-y+1-x-y+y+x=3x-y+1
d)-(2a²-3ab)-(2b-3a²)+(-ab-b)=-2a²-3ab-2b+3a²-ab-b=a²-4ab-3b
2 5 2