Znajdź błędy występujące w zdaniach i zapisz prawidłowe informacje.

1)W wyniku odpadania tworzą się charakterystyczne nisze osuwiskowe.
2)Spełzywanie to gwałtowne przemieszczanie się gleby w dół zbocza.
3)Najbardziej widocznymi oznakami spełzywania są tworzące się u podnóży piargi.
4)Ruchy masowe szybciej przebiegają w skałach magmowych.
5)Wietrzenie to proces scalania skał wskutek niszczenia ich spoiwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T23:17:00+01:00
2. Ruchy masowe to gwałtowne przemieszczanie się gleby w dół zbocza.
6 2 6