Wybierz jedno ze znanych ci państw świata (inne niż opisane w podręczniku) i krótko scharakteryzuj jego społeczeństwo. Podaj liczbę ludności i jej skład etniczny, przedstaw sytuację gospodarczą, problemy mieszkańców oraz inne informacje, które uznasz za ważne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T21:37:35+01:00
Królestwo Szwecji – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią

Liczba ludności (2009)
całkowita - 9 331 523

Szwecja podzielona jest na 21 regionów administracyjnych. Regiony te dzielą się na 290 gmin.

Program szwedzkich socjaldemokratów zakładał politykę pełnego zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia wynoszący 77% jest najwyższy w UE, najwyższy w UE jest także wskaźnik zatrudnienia osób starszych wynoszący 69%. Sektor publiczny zatrudnia 30% pracujących


Szwedzi obchodzą tradycyjne święta chrześcijańskie: Boże Narodzenie , Wielkanoc , Zielone Świątki , Wniebowstąpienie . Świeckie dni świąteczne to 1 maja z tradycyjnymi pochodami ruchu robotniczego i 6 czerwca, od 2005 r. Święto Narodowe Szwecji. Szwedzi obchodzą też święta o tradycji pogańskiej: Wieczór Walpurgii 30 kwietnia i Noc świętojańską . 13 grudnia tradycyjnie świętuje się przynoszącą światło Świętą Łucję.
3 5 3