Pocisk o masie 6g , przed uderzeniem z ziemny nasyp na strzelnicy, poruszał się z prędkością 500m/s i zagłębił się w nasypie na głębokość 0,5 m.Jaka była średnia siła oporu gruntu dla pocisku? Ile wynosił czas zagłębiania sie pocisku w nasyp?

2

Odpowiedzi

2010-01-21T17:06:36+01:00
M=6g=0,006kg
V=500m/s
S=0,5m

F=?
t=?

S=Vot-at²/2
a=ΔV/t

S=Vot-ΔVt/2

t=S/(Vo-ΔV/2)=0,002s -> czas zagłębiania się

p=mV=0,006kg*500m/s=3kg*m/s
Δp=F*t
F=Δp/t
F=3/0,002=1500N=1,5kN->srednia siła
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:07:33+01:00
Ek=m*V^2\2=0,006*250000\2=750[J]

F=750\0,5=1500N sila oporu gruntu

Vo=a*t
a=Vo\t

s=Vo*t-a*t^2\2
s=Vo*t-Vo*t\2
s=(3\2)Vo*t
t=2s\3Vo=2*0,5\(3*500)=1\1500s=0,00067s

Mam nadzieje ze pomoglem :D