Odpowiedzi

2010-01-21T16:49:34+01:00
Wzór H2SO4 właściwości bezbarwna ciecz slinie higroskopijna jest żrąca niszczy tkaniny skórę papier
2 4 2
2010-01-21T16:54:08+01:00
Tworzy się go przez połączenie wody z tlenkiem siarki (VI) (tritlenkiem siarki) Stężony roztwór ma bardzo silne właściwości utleniające.
H₂O + SO₃ = H₂SO₄

Reaguje z:

* metalami, 2 Na + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + H₂ (wodór wydziela się z roztworu w postaci gazowej)
* tlenkami metali, Na₂O + H₂SO₄ = Na₂SO₄ + H₂O
* zasadami, 2 NaOH + H₂SO₄ Na₂SO₄ + 2 H₂O

dając odpowiednie sole, nazywane siarczanami (VI) danego metalu.

Używany m.in do:

* produkcji akumulatorów (jako elektrolit)
* produkcji materiałów wybuchowych
* produkcji nawozów sztucznych
* produkcji włókna sztucznego
* produkcji m.in proszków do prania, kosmetyków
* produkcji leków
* produkcja innych kwasów

Właściwości:
* Bezbarwna, oleista ciecz, cięższa od wody.
* Silnie higroskopijny
* Ma właściwości żrące
* Niszczy białko
* Reaguje z metalami półszlachetnymi np. miedzią (na gorąco temp. roztworu ok. 100 °C)
* Czernieje zostawiony na powietrzu (zwęglanie glukozy i aeroplanktonu)
* Z wodą tworzy azeotrop przy stężeniu 98,3% o gęstości 1,84 g/cm³ i temperaturze wrzenia 330 °C
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:46:06+01:00
Kwas siarkowy(IV), (kwas siarkawy, H2SO3) - nieorganiczny związek chemiczny, słaby, nietrwały kwas powstający przez reakcję tlenku siarki(IV) z wodą. Z metalami tworzy trwałe sole – siarczany(IV) (siarczyny).

Powstawanie kwasu siarkowego(IV) przedstawia reakcja:

SO2 + H2O → H2SO3

Można go także otrzymać działając roztworem mocnego kwasu na siarczany(IV). Powstały wówczas kwas siarkowy(IV) ulega rozpadowi, wg równania:

SO32- + 2H+ → [H2SO3] → SO2(↑) + H2O

Właściwości kwasu siarkowego(IV):

* nietrwały - rozkłada się podczas ogrzewania
* bakteriobójczy
* grzybobójczy
* ma właściwości bielące
* niszczy rośliny
* trujący
* silnie drażniący
* jest elektrolitem

W przeciwieństwie do swoich soli, siarczynów, zastosowanie wolnego kwasu siarkawego jest znikome. W syntezie laboratoryjnej wykorzystuje się go jako środek redukujący. Stosuje się go do bielenia wełny oraz w przemyśle papierniczym.

Kwaśny deszcz to silnie rozcieńczony kwas siarkowy(IV), który powstaje w wyniku rozpuszczania się w kroplach deszczu tlenku siarki(IV), pochodzącego głównie ze spalania zasiarczonych paliw kopalnianych: węgla, gazu ziemnego oraz paliw ropopochodnych.

W warunkach laboratoryjnych kwas siarkowy(IV) można otrzymać poprzez spalanie siarki i absorpcji powstających par w wodzie, w wyniku czego powstaje niezbyt stężony roztwór tego kwasu.
1 5 1