Potrzebuje informacjii na temaet:
-Present Simple
-Present Continuous
-Present Perfect
-Presnt Perfect Continuous
-Past Simple
-Past Continuous
-Past Perfect
-Past Perfect Continuous
-Future Simple
-Future Continuous
-Future Perfect
-Future Perfect Continuous
PS.POTRZEBUJE KONSTRUKCJII ZDAŃ I ZASTOSOWANIA

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:09:10+01:00