Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T01:17:09+01:00
Dane:
Cm1 = 0,02 mol/dm3
V1 = 220 cm3 = 0,22 dm3
Cm2 = 0,015 mol/dm3
V2 = 130 cm3 = 0,13 dm3

Teraz liczymy, ile moli chlorku glinu znajduje się w każdym z tych roztworów:
n1 = Cm1 * V1 = 0,02 mol/dm3 * 0,22 dm3 = 0,0044 mola
n2 = Cm2 * V2 = 0,015 mol/dm3 * 0,13 dm3 = 0,00195 mola

Ogólna liczba moli wynosi:
n= n1 + n2 = 0,0044 + 0,00195 = 0,00635 mola
Ogólna objętość obydwóch roztworów wynosi
V = V1 + V2 = 0,22 + 0,13 = 0,35 dm3

Więc stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi:
Cm = n/V = 0,00635/0,35 mol/dm3
Cm = 0,018 mol/dm3
6 4 6