Odpowiedzi

2010-01-21T17:06:59+01:00
Demokracja
Władzę sprawują:

* ustawodawczą: Sejm i Senat,
* wykonawczą: Rada Ministrów i Prezydent,
* sądowniczą: sądy i trybunały.
republika parlementarna
Demokracja szlachecka-XVIIw
monarchia stanowa-po rozbiciu dzielnicowym
1 3 1