Witam ,potrzebuję tych zadań na jutro;-),daje 60 pkt, z góry dziękuję.
1. Oblicz czy więcej cząsteczek soli zawartych jest w 300 gramach Ca(NO)₃ , czy w 300 gramach MgSO₄
2. Oblicz objętość wyrazoną w decymetrach sześciennych, jaką w warunkach normalnych zajmuje
a) 15 moli wodoru
b)200 moli ozonu (O₃)
c) 0,50253 moli metanu, 10,505×10⁴ mola azotu
3.Oblicz liczbę moli tlenu potrzebną do spalenia w tlenie 3 moli magnezu
4. Przygotowano 450 gramów roztworu wodorotlenku sodu o stęzeniu 12% oblicz masę wodorotlenku zawartą w tym roztworze
5.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 11,7 gramów NaCl w wodzie, jeśli otrzymano 80 cm³ roztworu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:54:26+01:00
1.

Liczymy liczbę cząsteczek więc liczbę moli:

Ca(NO₃)₂ - 164u

164g - 1 mol
300g - x mol

x = 1,83 mol

MgSO₄ - 120u

120g - 1 mol
300g - x mol

x = 2,5 mol

Odp: Więcej jest cząsteczek MgSO₄

2. a)

15 mol H₂ - x dm³
1 mol - 22,4 dm³

x = 336 dm³

b)

200 mol O₃ - x dm³
1 mol - 22,4 dm³

x = 4480 dm³

c)

0,50253 mol - x dm³
1 mol - 22,4 dm³

x = 11,256672 dm³

d)

10,505*10⁴ mol (to jest 105050 dm³) - x dm³
1 mol - 22,4 dm³

x = 2353120 dm³

Pogratuluj nauczycielowi fantazji w wymyślaniu liczb :]

3.

2Mg + O₂ -> 2MgO
3mol - x mol
2 mol - 1 mol

x = 1,5 mol

4.

450g*12% = 450*0,12 = 54g

5.

80cm³=0,08dm³

11,7g - x mol
58g - 1 mol

x = 0,2017 mol

Cmol = 0,2017/0,08 = 2,52 mol/dm³