19. Jak brzmi treść trzeciej zasady dynamiki Newtona?
20. Podaj przykład na spełnienie pierwszej zasady dynamiki Newtona, gdy siły się równoważą a ciało pozostaje w spoczynku?
21. Podaj przykład na spełnienie pierwszej zasady dynamiki Newtona, gdy siły się równoważą a ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym?
22. Podaj przykład na spełnienie drugiej zasady dynamiki?
23. Podaj przykład na spełnienie trzeciej zasady dynamiki?
24. Podaj wzór na przyspieszenie w ruchu po okręgu.
25. Zdefiniuj siłę dośrodkową. (definicja lub wzór z opisem zmiennych)
26. Podaj przykład działania siły dośrodkowej.
27. W jaki sposób można obliczyć siłę dośrodkową – podaj wzór z opisem zmiennych.
28. Czy siła bezwładności jest taka sama dla wszystkich ciał? Zdefiniuj ją i opisz zmienne, jeśli podajesz wzór.
29. W jaki sposób możemy policzyć tarcie i od jakich parametrów ono zależy?
30. Z czego wynika siła nacisku i od jakich parametrów ona zależy?
31. Podaj min. trzy negatywne aspekty faktu istnienia siły bezwładności.
32. Podaj min. trzy pozytywne aspekty faktu istnienia siły bezwładności.
33. Podaj min. trzy negatywne aspekty faktu istnienia tarcia.
34. Podaj min. trzy pozytywne aspekty faktu istnienia tarcia.
35. Co nazywamy układem nieinercjalnym? Podaj jego przykład.
36. Co nazywamy układem inercjalnym? Podaj jego przykład.

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-21T17:14:06+01:00
19.Trzecia zasada dynamiki :
Jeśli jedno ciało działa siłą na drugie ciało ,to drugie ciało działa siłą na pierwsze.Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości ,ten sam kierunek,przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.
20.Kwiatek na parapecie (kwiatek spoczywa,bo siły ,które na niego działają równoważą się)
6 4 6