Proszę o szybkie rozwiazanię ;)

Ramie trójkąta równoramiennego ma długość 12 i tworzy z podstawa kat i mierze 45 stopni
a) oblicz wysokość tego trójkąta poprowadzona do podstawy
b) z wierzchotka tego trójkąta poprowadzono do podstawy odcinek dzielący kat przy wierzchołku w stosunku 2:1. Oblicz pola powstałych trójkątów

1

Odpowiedzi

2009-10-03T01:42:59+02:00