Przeczytaj podane charakterystyki związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy.

a) Cząsteczka tego wodorotlenku składa się z trzech atomów.Jest substancją barwy białej,o właściwościach higroskopijnych i silnie żrących.Wykorzystuje się ja miedzy innymi do produkcji mydeł.Metal wchodzący w skład jej cząsteczki znajduje się w 3. okresie tablicy Mendelejewa
b) Jest najtańszym wodorotlenkiem i dlatego znalazł zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, między innymi w rolnictwie do odkwaszania gleby. Cząsteczka tego wodorotlenku składa się z pięciu atomów. Jego nasycony roztwór wodny służy do wykrywania tlenku węgla
c) Cząsteczka tej zasady zbudowana jest z siedmiu atomów należących do trzech pierwiastków niemetalicznych. Powstaje w wyniku rozpuszczania w wodzie pewnego gazu o ostrej przenikliwej woni. Stosuje się go między innymi jako ciekły nawóz dobrze przyswajalny przez rośliny.
d) Jest drobnokrystaliczną substancją stałą. Nie ma właściwości żrących. Stosuje się go min. do produkcji preparatów kosmetycznych. Cząsteczka tego wodorotlenku składa się z pięciu atomów. Metal wchodzący w skład jego cząsteczki ma 12 protonów jądrze

1

Odpowiedzi

2010-01-21T19:47:18+01:00
A) NaOH
b) Ca(OH)₂
c) NH₃ * H₂O
d) Mg(OH)₂
18 4 18