Odpowiedzi

2012-07-19T13:34:20+02:00

a)

 

Ca + 2CH₃COOH ⇒ (CH₃COO)₂Ca + H₂

 

b)

 

ZnO + 2C₂H₅COOH ⇒ (C₂H₅COO)₂Zn + H₂O

 

c)

 

Mg(OH)₂ + 2HCOOH ⇒ (HCOO)₂Mg + 2H₂O

 

d)

 

Ag + C₄H₉COOH ⇒ nie reaguje

 

e)

 

KOH + C₁₇H₃₅COOH ⇒ C₁₇H₃₅COOK + H₂O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)