Odpowiedzi

2012-06-12T02:26:55+02:00

Witaj :)

dane:  i=3,   V₁/V₂=2,  

szukane:   p₂/p₁

-------------------------

Dla przemiany adiabatycznej mamy:

p*V^ = const.,gdzie ^=Cp/Cv (znak ^ zastępuje wykładnik adiabaty kappa),

p₁V₁^ = p₂V₂^

p₂/p₁ = [V₁/V₂]^ = 2^

--------------------------

Dla jednoatomowych cząsteczek gazu doskonałego mamy:

--- liczba stopni swobody i = 3

--- Cv = ½*i*R = 1,5R

--- Cp = Cv + R = 2,5R

--- ^ = Cp/Cv = 2,5R/1,5R = 1,67

---------------------------------------------

p₂/p₁ = 2^ = 2¹⁶⁷................|log

logp₂/p₁ = 1,67*log2 = 0,5027

p₂/p₁ = 3,18

Ciśnienie wzrosło 3,18 razy.

 

Semper in altum……………………………………………………………pozdrawiam :)

 

Jeśli podoba Ci się to rozwiązanie, możesz uznać je za najlepsze- wówczas otrzymasz zwrot 15% punktów wydanych na to zadanie. W przypadku 1 rozwiązania możesz to zrobić po godzinie od jego dodania.

PS. W razie wątpliwości - pytaj :)