Przedstaw w postaci iloczynu
daje 60pkt
a) 5x do potegi 2 - 15x
b) 3by - 6b
c) -8xy + 8x
d) 10a do potegi 2 - 2ab
e) xy - x do potegi 2 y
f) 6a - 24b + 30c
g) 12ab do potegi 2 + 16b do potegi 2
h) x do potegi 3 - 2x do potegi 2 + x
i) 2xy + 3x - x do potegi 2 y

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-21T17:25:39+01:00
A) 5x² - 15x = 5x (x - 3)
b) 3by - 6b = 3b(y - 2)
c) -8xy + 8x = -8x(y - 1)
d) 10a² - 2ab = 2a(5a - b)
e) xy - x²y = xy(1 - x)
f) 6a - 24b + 30c = 6(a - 4b + 5c)
g) 12ab² + 16b² = 4b²(3a + 4)
h) x³ - 2x² + x = x(x² - 2x + 1)
i) 2xy + 3x - x²y = x(2y + 3 - xy)
33 4 33