Uzupełnij tekst.
Ludzie pierwotni żyli w gromadach, ponieważ wspólnie łatwiej było ................................... i bronić się przed obcymi. Za mieszkanie służyły im ............................. , ........................ i ..................... . Pierwszymi udomowionymi przez człowieka zwierzętami były ......................... Po udomowieniu bydła ludzie stopniowo zmieniali swój tryb życia z wędrownego na osiadły oraz zajeli się ............................ i .................................. . Powstały pierwsze osady.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:23:37+01:00
Ludzie pierwotni żyli w gromadach, ponieważ wspólnie łatwiej było polować i bronić się przed obcymi. Za mieszkanie służyły im jaskinie , groty i ziemianki. Pierwszymi udomowionymi przez człowieka zwierzętami były wilki. Po udomowieniu bydła ludzie stopniowo zmieniali swój tryb życia z wędrownego na osiadły oraz zajeli się rzemieślnictwem i uprawą roli . Powstały pierwsze osady.
8 3 8
2010-01-21T17:26:44+01:00
1.zdobyć pożywienie
2.groty
3.jaskinie
4.bydło
5.rolnictwem
6.budownictwem
5 3 5
2010-01-21T17:29:26+01:00
Polowac, jaskinie groty i szałasy, wilki, wytwarzaniem narzedzi i budowaniem osad
3 1 3