Odpowiedzi

2010-01-21T17:24:42+01:00
1Geodeon był sędzią
2miał nadprzyrodzone moce
3walczył z Filistynami
4pochodził z plemienia (pokolenia) Manassesa,
5Pobił on Madianitów i Amalekitów uwalniając Izrael
6Powołany przez Jahwe podczas młocki zboża
7Z złota i srebra zdobytych jako łup sporządził efod, który stał się obiektem bałwochwalczego kultu Izraelitów
8Był poligamistą, miał 70 synów ze swoimi żonami
9Umarł w późnej starości i pogrzebano go w jego rodzinnym mieście Ofra
1 5 1