Zadanie 1
Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -3/4 przez liczbę 2.

Zadanie 2
Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,71

Zadanie 3
Sumę liczb 1 3/5 i 1 2/3 podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1 2/3.

Zadanie 4
Do ilorazu liczby -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -1/2 i 4/5.

Zadanie 5
a) (4 - 1 1/4 : 1 9/16) * (-15 5/8)
b) 4/5 - (1,2 * 5/12 - 0,8) : (-1/8)

2

Odpowiedzi

2010-01-21T17:39:26+01:00
1.3/4:2=3/4:2/1=3/4*1/2=3/8
3/8+(-8)=(-83/8)
2.
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T17:52:50+01:00
Zadanie 1
Do liczby -8 dodaj iloraz liczby -3/4 przez liczbę 2.

Zadanie 2
Od liczby 13,5 odejmij iloczyn liczb -3,6 i -1,71

Zadanie 3
Sumę liczb 1 3/5 i 1 2/3 podziel przez różnicę liczby -4 oraz liczby -1 2/3.

Zadanie 4
Do ilorazu liczby -4,8 przez liczbę -2 dodaj iloczyn liczb -1/2 i 4/5.

Zadanie 5
a) (4 - 1 1/4 : 1 9/16) * (-15 5/8)
b) 4/5 - (1,2 * 5/12 - 0,8) : (-1/8)


1]
-3/4 dzielone przez 2 to tak samo, jak mnożone przez 1/2

-8 + (-3/4 * 1/2) = -8 + (-3/8) = -8 - 3/8 = -64/8 - 3/8 = -67/8

2]
13,5 - [(-3,6)*(-1,71)] = 13,5 - 6,156 = 7,344

3]
(1 3/5 + 1 2/3) :[-4 - (-1 2/3)] = (8/5 + 5/3):(-4 + 5/3) =
= (24/15 + 25/15):(-12/3 + 5/3) = 49/15 : (-7/3) =
= -49/15 * 3/7 = - 7/5 = -1 2/5

4]
[-4,8 : (-2)] + (-1/2 * 4/5) = 2,4 + (-2/5) = 2,4 - 0,4 = 2

5]
a)
(4 - 1 1/4 : 1 9/16) * (-15 5/8) = (4 - 5/4 : 25/16) * (-125/8) =
= (4 - 5/4 * 16/25) * (- 125/8) = (4 - 4/5) * (- 125/8) =
= (20/5 - 4/5) * (- 125/8) = 16/5 * (- 125/8) = -50
b)
4/5 - (1,2 * 5/12 - 0,8) : (-1/8) =
= 4/5 - (12/10 * 5/12 - 4/5) : (-1/8) =
= 4/5 - (1/2 - 4/5) : (-1/8) = 4/5 - (5/10 - 8/10) : (-1/8) =
uwaga na zmianę znaku
= 4/5 + 3/10 * 8 = 4/5 + 12/5 = 16/5 = 3 1/5
10 3 10