3. Zapoznaj się ze znaczeniem wyrazów reżyseri reżyseria, następnie wykonaj ćwiczenia.
reżyser-osoba przygotowująca według własnych pomysłów sztukę w teatrze,
program telewizyjny lub audycję radiową.
reżyseria-wrzystkie czynosić reżysera związane z wtawieniem sztuki w teatrze,
przygotowaniem programu telewizyjnego lub audycji radiowej.

Zapoznaj się ze znaczeniem wyrazów reżyser i reżyseria , następnie wykonaj
ćwiczenie.
.Połacz wyrazy reżyser z wyrazami :być,filmowy,telewizyjny.
.Wypełnij odpowiednimi wyrazami luki w zdaniach .
Nazwisko....zawsze możesz znalesić na plakacie filmowym lub teatralnym.
....jest współtwórcą sztuki albo filmu.
Przygotować do wystawienia sztukę,pouczać aktorów,jak mają grać,to.... .
.....sztuki jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:21:19+01:00
A) Reżyser musi być pomysłowy.
Reżyser może być reżyserem filmowym lub teatralnym.
b) Nazwisko REŻYSERA ...
REŻYSER jest...
...,jak mają grać, to ROLA REŻYSERA
PRZYGOTOWANIE sztuki jest...