Proszę o napisanie referatu z historii na temat : Germanizacja i rusyfikacja na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w i obrona polaków przed wynarodowieniem (w tym ma być tez zawarte jaka politykę stosowali rosjanie i jaka niemcy )
Proszę nie kopiujcie z pierszych lepszych stron.
Z góry thanks

1

Odpowiedzi

2010-01-22T19:39:28+01:00
Germanizacja może zachodzić zarówno w wyniku mniej lub bardziej wyraźnego przymusu (np. administracyjnego, edukacyjnego) jak i mieć charakter względnie dobrowolny, tzn. nie wiązać się z żadną bezpośrednią presją. Często rozumiana obecnie jako proces wynarodowienia, poprzez nakłanianie lub przymuszanie ludności rdzennej określonego terenu do przyswojenia języka niemieckiego oraz kultury niemieckiej
a rusyfikacja
państwo rosyjskie dążyło do wynarodowienia poprzez stopniowe narzucanie rosyjskiego języka, obyczajów, kultury i wzorców w sztuce; także forsowanie zwierzchnictwa patriarchatu moskiewskiego nad lokalnym prawosławiem oraz propagowanie prawosławia wśród wyznawców innych religii