Na podst zapisków karty atlantyckiej : określ jej sygnatariuszy (nazwiska, funkcje, reprezentowane kraje) wymień wartości o które walczyły państwa koalicji antyhitlerowskiej, wyjaśnij dlaczego zasady Karty Atlantyckiej są aktualne również dziś.

"""
Karta Atlantycka [fragmenty]

Deklaracja wspólna Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki i Premiera Pana Churchilla [...], którzy spotkawszy się, uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady [...]: Po pierwsze, ich kraje nie dążą do żadnej ekspansji terytorialnej ani innej. Po wtóre nie pragną oni realizować żadnych zmian terytorialnych, które nie zgadzałyby się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych. Po trzecie, szanują oni prawo wszystich ludów do wybrania sobie formy rządu, pod jakim chcą żyć [...]. Po czwarte [...] będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom [...] zwycięzcom i zwyciężonym korzystanie na równi z dostępu do handlu i surowców świata [...]. Po szóste, spodziewają się oni, że po ostatecznym zniszczeniu tyranii nazistowskiej zapanuje pokój, który da wszystkim narodom możność przebywania bezpiecznie we własnych granicach [...]. Po ósme wierzą oni, że wszystkie narody świata [...] wyrzekną się stsowania przemocy [...].

Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego,
oprac. K. Kocot, K. Wolfke, Wrocław-Warszawa 1978, s. 59-60"""

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-22T12:57:27+01:00
Kartę Atlantycką podpisali wspólnie Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Franklin Delano Roosevelt oraz Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill 14.8.1941 roku.
Do wartości o które walczyły państwa koalicji antyhitlerowskiej możemy wymienić: Wyrzeczenie się przez USA i Wielką Brytanię polityki imperialnej i ingerencji w inne państwa, poszanowania integralności terytorialnej innych państw, zasady samostanowienia innych narodów, sprawiedliwego dostępu wszystkich państw do światowego rynku gospodarczego a także złóż surowców naturalnych, zniszczenie hitlerowskich Niemiec(dyktatury Hitlera) przyczyni się do światowego pokoju i poszanowania granic innych narodów, rozwiązywanie spornych kwestii między państwami na drodze pokojowej bez uciekania się do stosowania przemocy.
Zapisy karty Atlantyckiej są również aktualne we współczesnym świecie ponieważ zawierają ponad czasowe i wciąż uniwersalne zasady które stanowią o fundamencie światowego pokoju gdy są przestrzegane przez inne państwa.
3 5 3