Odpowiedzi

2010-01-21T17:42:22+01:00
X-długość lokomotywy

x+12*(x+2)=102
x+12x+24=102
13x=78
x=6

6+2=8m

Lokomotywa ma długość 6m.
Każdy wagon ma długość 8m.
2010-01-21T17:42:59+01:00
X - dł. lokomotywy
y - dł. wagonu

x + 12y = 102
y = x + 2

x + 24 + 12x = 102
y = x + 2

13x = 78
y = x + 2

x = 6
y = 8
2010-01-21T17:48:24+01:00
Pociąg składający się z lokomotywy i 12 jednakowych wagonów ma 102m długości. Każdy wagon jest o 2m dłuższy od lokomotywy. Jaką długość ma lokomotywa , a jaką wagon?

x to lokomotywa
y to wagon
y = x + 2

była 1 lokomotywa i 12 wagonów

x + 12y = 102
x + 12( x + 2 ) = 102
x + 12x + 24 = 102 / - 24
13x = 102 - 24
13x = 78 / : 13
x = 6m - długość lokomotywy

y = x + 2
y = 6 + 2 = 8m - długość każdego z 12 wagonów