Zadanie 1.
a. 125% liczby 440
b. liczba, której 25% wynosi 14
c. liczba której 80% wynosi 32
d. 1000% liczby 123,4
e. liczba o 300% większa od 8

Zadanie 2.
a. o 100% więcej niż 4992,5
b. połowaz 195 z 200
c. 50% liczby 182
d. o 2,5 więcej niz 200
e. liczba o 25% większa niż 80
f. liczba 20 zwiększona 0 120%
g. liczba której 300% wynosi 39
h. liczba 44444 zmnejszona o 50%

3

Odpowiedzi

2010-01-21T17:48:41+01:00
1
a) 550
b) 56
c) 40
d) 1234
e) 32

2
a) 9985
b) 195
c) 91
d) 205
e) 100
f) 24
g) 13
h) 22222
2010-01-21T17:53:11+01:00
Zadanie 1
a) 550
b) 3.5
c)25.6
d)1234
e)24

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:06:41+01:00
Zadanie 1.
a. 125% liczby 440 = 125% × 440 = ¹²⁵/₁₀₀ × 440 = 550
b. liczba, której 25% wynosi 14 = 25% × x = 14
x = ¹⁴/₂₅%
x = 14 × ⁴/₁
x = 56
c. liczba której 80% wynosi 32
80% × x = 32
x = ³²/₈₀%
x = 32 × ¹⁰⁰/₈₀
x = 32 × ⁵/₄
x = 160÷4
x = 40
d. 1000% liczby 123,4 = 1000% × 123,4 = ¹⁰⁰⁰/₁₀₀ × 123,4 = 10 × 123,4 = 1234
e. liczba o 300% większa od 8 = 8 × 300% = 8 × ³⁰⁰/₁₀₀ = 8 × 3 = 24

Zadanie 2.
a. o 100% więcej niż 4992,5 = 100% × 4992,5 = 499250
c. 50% liczby 182 = 50% × 182 = ½ × 182 = 91
e. liczba o 25% większa niż 80 = 25% × 80 = ¼ × 80 = 20
80 + 20 = 100
f. liczba 20 zwiększona 0 120% = 20 × 120% = 20 × ¹²⁰/₁₀₀ = 20 × 1,2 = 24
g. liczba której 300% wynosi 39 = 300% × x = 39
³⁰⁰/₁₀₀ × x = 39
3x = 39
x = 39 ÷ 3
x = 13
h. liczba 44444 zmnejszona o 50% = 50% × 44444 = ½ × 44444 = 22222