Odpowiedzi

2010-01-21T17:57:20+01:00
Lublin, 21.01.2010r.
Andrzej Stelmach
ul. Stawowa15
20-345 Lublin Do Dyrektora Gimnazjum
im. Jana Pawła II
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mojego syna Stefana Stelmacha do gimnazjum nr. 15 w Lublinie im. Jana Pawła II.
Prośbę swą motywuje tym, że mój syn jest bardzo zdolnym uczniem, który otrzymał w tym roku świadectwo z wyróżnieniem. Jest również uczestnikiem wielu olimpiad przedmiotowych.
Proszę o pozytywne rozpatrzenia mojej prośby.
Z poważaniem
Andrzej Stelmach
2010-01-21T17:58:58+01:00
Katowice 21.01.2009
Stefan Batory
00-000 Katowice
ul. Śliczna 301
Do Dyrekcji
Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego
w Częstochowie
PODANIE
Zwracam się z uprzejmą prośbą, o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu politechniczno-informatycznym <jeśli to gimnazjum profilowane>. Chciałabym ukończyć to gimnazjum, ponieważ w przyszłości chciałabym dostać się do dobrej szkoły średniej,a uważam, że gdy będę absolwentką tej szkoły, będzie to zadanie o wiele łatwiejsze, ze względu na wysoki poziom szkoły.

Prośbę moją motywuję faktem, iż szkołę podstawową ukończyłam z bardzo wysoką średnią ocen, wzorowym zakochaniem i wysokim wynikiem egzaminu. Poza tym nauka, związana z politechniką, czy też informatyką zawsze była dla mnie przyjemnością, ponieważ to pokrywa się z moimi zainteresowaniami.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie moje prośby.
Stefan Batory
<i tutaj swój podpis. CZYTELNY>