Odpowiedzi

2010-01-22T13:00:00+01:00
8+14=22 (suma najkrótszego i najdłuższego boku czworokąta ABCD)
Z twierdzenia Talesa wynika:
22:33=8:x
x=8*33:22=12

22:33=9:x
x=9*33:22=13,5

22:33=12:x
x=12*33:22=18

22:33=14:x
x=14*33:22=21

Odp. Wymiary czworotkąta A'B'C'D' wynoszą 12; 13,5; ;18 i 21cm.
18 5 18