Tabletka przedstawia przedrostki oznaczające części jednostek podstawowych.Oblicz:
a) ile nanogramów jest w miligramie,
b) ile pikometrów jest w decymetrze,
c) ile mikrometrów jest w centymetrze,
d) ile mililitrów jest w centylitrze,
e) ile nanolitrów jest w centylitrze.

Przedrostek Symbol Ułamek
decy d 10-¹
centy c 10₋₂
mili m 10⁻₃
mikro μ 10⁻⁶
nano n 10⁻⁹
piko p 10⁻¹²

1

Odpowiedzi

2009-09-30T21:34:50+02:00
Tabletka przedstawia przedrostki oznaczające części jednostek podstawowych.Oblicz:
a) ile nanogramów jest w miligramie,
1 000 000
b) ile pikometrów jest w decymetrze,
100 000 000 000
c) ile mikrometrów jest w centymetrze,
10 000
d) ile mililitrów jest w centylitrze,
10
e) ile nanolitrów jest w centylitrze.
10 000 000