Zad1
Zawartość procentowa woldy w organizmie ludzkim wynosi 60%. Oblicz ile kg wody zawiera organizm człowieka o masie 50 kg.
Zad2
Zmieszano ze sobą dwa roztwory 100 g pięcioprocentowego chlorku sodu i 25g dziesięcioprocentowego roztworu tej substancji. Wyznacz stężenie procentowe roztworu.
Zad3
Określ ile należy zmieszać ze sobą cukru i wody, aby otrzymać 300g roztworu cukru o stężeniu 15%

1

Odpowiedzi

2010-01-21T21:33:57+01:00
Zad.1
60% * 50kg
6/10 * 50 kg = 30 kg
Odp:Organizm człowieka o masie 50 kg zawiera 30 kg wody.
zad.2
Dane:
mr₁ = 100g
mr₂ = 25 g
Cp₁ = 5%
Cp₂ = 10 %

100g - 100%
x - 5%
x = 5g


25g - 100%
x - 10%
x = 2,5g

5g + 2,5g = 7,5g
100g+25g = 125g

125g - 100%
7,5g - x
x = 6%
Odp. Stężenie procentowe wynosi 6%.
zad.3
300g - 100%
x - 15%
x = 45g
300g - 45g = 255g

Odp. Należy zmieszać ze sobą 255 g wody i 45 g cukru.
1 5 1