Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:36:06+01:00
1)przed R ośle
2)zar O dnia
3)Z arodnia
4)ga M etofit
5) N asiono
6) siewk A
7) zalą Ż nia
8)pływk A
9)
10) kw I at
11)
12) spo R ofit
13)pręcik O wie
14)ro Ś liny
15)sp L ątek
16
17)kiełkowa N ie

1 stadium rozwojowe roślin zawierający organy męskie lub żeńskie
2 organ rozmnażania bezpłciowego roślin zarodnikowych i grzybów
3 wytwarzabe są w zarodniach
4 haploidalne przemiany roiślin pokoleń lądowych
5 organ rośliny powstający z zalążka i składający się z zalążka
6 etap rozwoju roślin następujący w wyniku kiełkowania nasiona
7 rozszeżona dolna część słupka kwiatowego
8 organ bezpłciowego rozmnażania się glonów
9
10 organ roślin nasiennych w którym wykształcają sie elementy służące do rozmnażania
11
12 diploidalne stadium w przemianie pokoleń rośliny
13 wszytskie pręciki jednego kwiatu
14posiadają chloroplasty
15 .... ma ma postać nitkowatej zielonej plechy z chwytnikami
16
17germinacja to inaczej

tyle dałam rady... <bo nie ma mnie teraz w domu> :(((
1 4 1