1. Na jaką wysokość wzniesie się ciało popchnięte wzdłuż równi pochyłej jeśli jego szybkość początkowa to v0 = 4 m/s. Opory ruchu pomiń.

2. Oblicz energię mechaniczną ciężarówki o masie mc 4t poruszającej się z prędkością vc = 54 km/h oraz orła bielika o masie mo 5 kg szybującego na wys. h = 2 km z szybkością v0 = 80 m/s
Porównaj otrzymane wyniki.

Prosiłbym też o dokładne rozwiązanie zadania, żeby można było zrozumieć.. Z góry dziękuję i pozdrawiam :)

1

Odpowiedzi

2010-01-21T18:27:21+01:00
1) Energia kinetyczna na początku równa się energii potencjalnej w najwyższym punkcie wzniesienia
mv₀²=2mgh,
v₀²=2hg
h=v₀²/2g=16m²/s² /2*10m/s²=0.8m
2)mc=4t=4000kg
vc=54km/h=15m/s
Ec=Ek+Ep, gdzie Ep=0 (bo ciężarówka jedzie po ziemi)
Ec=Ek=mc*v²/2=(po obliczeniu)=450000J=450kJ

mo=5kg
h=2km=2000m
vo=80m/s
Eo=Eko+Epo=mo*vo²/2+mo*g*h=mo(vo²/2+gh)=116000J=116kJ
Ec/Eo=450kJ/116kJ=(w przybliżeniu)4
Ec=4Eo
Zatem w przybliżeniu ciężarówka ma cztery razy większą energię mechaniczną od orła bielika.
W obliczeniach użyłem g=10m/s², ale wzory masz wyprowadzone, więc w razie konieczności przyjęcia dokładniejszej wartości możesz spokojnie do wzoru podstawić. Pozdrawiam;-)
4 3 4