Zad1.

W prostokącie ABCD poprowadzono proste prostopadłe do boku AB, dzielące ten bok na trzy róne części.Czy powstałe trzy prostokąty są przystające?


zad2.W prostokącie ABCD narysowano przekątne ACi BD przecinające się w punkcie S.
a) Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ABS
b)Wskaż trójkąt przystający do trójkąra ABC


ZAD3.

Drabina składa się z dwóch ramion długości 4m.
Na jakiej wysokości znajduje się szczyt drabiny po rozłożeniu,jeżeli ogranicznik znajduje w połowie ramion i ma 0,5 m długości? jest załącznik


zad4.Dwa trójkąty są przystające.Wynika z tego że:??

zad5 Figury przystające są w skali?? obliczenia z kad wiesz
a)1:4
b)1:3
c)1:2
c)1:1

zad6.

Oblicz wysokość trójkąta rownoramiennego o podanych długościach
a)3,4,3

2

Odpowiedzi

2010-01-21T20:32:24+01:00
Zad.1
Skoro te proste dzielą bok prostokąta na 3 równe części to są przystające, ponieważ mają takie same długości boków (⅓a oraz b)

zad.2
a) CDS
b) ADC

zad.3
Z tw. Talesa:
2 - 0,5
4 - x
x =1
Odp. Szczyt znajduje się na wysokości 1m.

zad.4
...wynika z tego,że ich pola, obwody oraz odpowiednie boki i kąty są sobie równe.

zad.5
a)skala 1:4 oznacza, że jeden z trójkątów jest 4 razy większy od drugiego.
b) skala 1:3 oznacza, że jeden z trójkątów jest 3 razy większy od drugiego.
c) skala 1:2 oznacza, że jeden z trójkątów jest 2 razy większy od drugiego.
d) skala 1:1 oznacza, że te trójkąty są takie same.

Skąd wiem: uważałem na matmie, bo miałem to w szkole

zad.6
Wysokość obliczamy z tw. Pitagorasa:
2² + h² = 3²
4 + h² = 9
h² = 5
h = √5
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T22:18:48+01:00