Proszę o rozwiązanie 3 zadań z Potęg
zadania znajdują cię w załączniku są bardzo proste proszę o rozwiązanie ze szczegółami i żeby było dobrze bo muszę się z tego poprawiać.
czas oczekiwania to 30 minut- proszę jak najszybciej

by otworzyć plik z zadaniami należy kliknąć na ,,zadania.png"

3

Odpowiedzi

2010-01-21T18:28:56+01:00
Zad1
a)13¹¹
b)-123¹²
c)6²⁴
d)17⁵
e) (1⅓)¹²
f)8¹⁵
g)a¹¹
h)x⁸
i) ... nie wiem :( przykro mi.

zad2
a)7⁷²
b)-2²¹
c)(¾)⁴⁸
d)0,5⁸⁴
e)4¹⁴⁴
f)-6⁴²
g)x⁷⁵
h)a⁶⁰

dalej nie umiem. strasznie są te zadania nie widoczne. rozmazane. myśle że troche pomogłam ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T18:32:13+01:00
Zad.1
a)13¹¹
b)(-123)¹²
c)6²⁴
d)(-17)⁵
e)(1⅓)¹²
f)8¹⁵
g)a¹¹
h)x⁸
i)b²

Zad.2
a)7⁷²
b)(-2)²¹
c)(-¾)⁴⁸
d)o,5⁸⁴
e)4¹⁴⁴
f)(-6)⁴²
g)x⁷₅
h)a⁶⁰

zad.3
a)27x³
b)-32a⁵
c)-x⁸y⁸
d)-a³b⁶
e)81x⁴y⁸
f)-x¹⁰y¹⁵
g)a⁴/16
h)-x³/8
i)-a⁴/16b⁴
j)-27a⁶b¹²/c³d²¹
2010-01-21T19:55:19+01:00
Zad1
13⁵ * 13⁶ = 13⁵⁺⁶ = 13¹¹
(-123)³*(-123)⁹ = (-123)³⁺⁹ = (-123)¹²
6¹¹ *6*6¹² = 6¹¹⁺¹⁺¹² = 6²⁴
-17⁹ : -17⁴ = -17⁹⁻⁴ = -17 ⁵
(1 i 1/3)¹³ : 1 i 1/3 = (1 i 1/3)¹³⁻¹ = (1 i 1/3)¹²
(8¹⁴* 8¹⁶): 8¹⁵ = 8¹⁴⁺¹⁶ : 8¹⁵ = 8³⁰ ⁻¹⁵ = 8¹⁵
(a⁹ *a⁶) : a⁴ = a⁹⁺⁶ : a⁴ = a¹⁵⁻⁴ = a¹¹
(x¹¹ * x ⁵ * x): (x¹⁸ : x⁹) = x¹¹ ⁺⁵⁺¹ : x¹⁸⁻⁹ = x¹⁷:x¹² = x¹⁷⁻¹² = x⁵
[b⁷*b³: (b²*b)] :b * b²:b = b⁷⁺³:(b²⁺¹) :b¹⁺² : b) = (b¹⁰:b³):b³⁻¹ = b¹⁰⁻³ : b² = b⁷⁻²= b⁵
zad 2
(7⁸)⁹ = 7⁸°⁹ = 7⁷²
((-3/4)⁶)⁸ = -3/4⁶°⁸ = -3/4⁴⁸
((-2)³)⁷ = -2³°⁷ = -2²¹
(0,5⁷)12 = 0,5⁷°¹² = 0,5⁸⁴
((4⁶)⁸)³ = 4⁶°⁸°³ = 4¹⁴⁴
(((-6)³)²)⁷ = -6³°²°⁷ = -6⁴²
(x⁵)¹⁵ = x⁵°⁵ = x⁷⁵
((a³)⁴)⁵ = a³°⁴°⁵ = a⁶⁰
Zad3
(3x)³ = 3³x³
(-xy)⁸ = -x⁸y⁸
(-3xy²)⁴= -3⁴x⁴y²°⁴= -3⁴x⁴y⁸
(-a:2b)⁴ = -a⁴:2⁴b⁴
(-2a)⁵ = -2⁵a⁵
(-ab²)³ = -a³b²°³ = -a³b⁶
(-x²y³)⁵ = -x²°⁵5y³°⁵ = -x¹⁰b¹⁵
(-x:2)³ = -x³:2³
[(-3a²b⁴:cd⁷)]³ = (-3³a²°³b⁴°³): (c³d⁷°³) = (-3³a⁶b¹²) :(c³d²¹)