Odpowiedzi

2010-01-21T23:46:06+01:00
Liczymy ile było całego chloru:

Masa całego hydratu - 40+2*35,5+6*18 = 219u

Masa chloru w hydracie: 2*35,5=71u

219u - 120g
71u - xg

xg = 38,9g

Liczymy ile chloru strąciło się w reakcji z srebrem:

AgNO₃ + Cl- → AgCl + NO₃-
20g - xg
170u - 35,5u

xg = 4,18g

Odejmujemy:

38,9g-4,18g = 34,72g