Szereg szczegółowy utworzony na podstawie danych dotyczących liczb gmin w byłych 49 województwach przedstawia się następująco 17,30,32,37,39,40,40,40,40,41,41,42,42,43,43,43,44,45,46,46,47,47,47,48,48,49,51,54,54,55,55,55,56,57,57,58,58,58,59,59,62,63,63,65,69,74,78,91.
a) określić zbiorowość i jednostkę statystyczną oraz rodzaj cechy statystycznej.
b)na podstawie danych skonstruować szereg rozdzielczy
c)przedstawić graficznie strukturę województw wg liczby gmin za pomocą histogramu i diagramu częstości.
d) zaproponować własne rozwiązanie graficzne.
e) oblicz średnią arytmetyczną i dominantę dla w/w zbiorowości.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-22T18:44:10+01:00
A
Zbiorowość - gminy z 49 województw
Jednostka statystyczna - gmina
rodzaj cechy statystycznej - cecha mierzalna

b

- wszystkich przypadków: n=49;
- przybliżeniem ilości klas będzie pierwiastek kwadratowy z 49, k= 7;
- wartość minimalna xmin=17;
- wartość maksymalna xmax=91;
-Różnica pomiędzy xmax-xmin=ΔX=74;
- szerokość przedziału klasowego: ΔX/k=10,57 (dla wygody wartość tą rozszerzamy do 11);
Szereg rozdzielczy przedstawiono poniżej w formie tabelarycznej.

reszta tab b
c
rysujesz dwa wykresy
d
mozesz zrobic wykres kołowy % czestotliwości w zalezności od waertości cechy
e
sred arytm = 2428/48=50,58
dominanta - wartość najczęściej występująca w próbie to jest 40